Skip to content

Aanleggen van kabels en leidingen in eigen beheer

Van offertefase tot oplevering en van engineering tot uitvoering. Niks Infra denkt met u mee en heeft alles in huis om een project van A tot Z uit te voeren.

Optimaal resultaat bij het aanleggen van kabels en leidingen

Niks Infra is gespecialiseerd in totaalpakketten, dus ook de aanleg en uitvoering van kabels en leidingen. In eigen beheer leggen wij complete kabeltracé’s aan voor onder andere glasvezel of laag- en middenspanningsroutes. Onze jarenlange ervaring aanleg garandeert een optimaal resultaat.

Behalve onze expertise in horizontaal gestuurd boren en raket- of persboringen en graafwerk, ontzorgt Niks Infra u met:

Glasvezelblazen

Engineering

Inmeten met gps

Niks Infra ontwikkelt het projectplan samen met u

Bij het aanleggen van kabels en leidingen laten wij niets aan het toeval over. In alle gevallen stellen wij samen met u het projectplan op en houden daarbij rekening met uw planningen en budget. Ontwerp, uitvoering en oplevering houden wij daarbij altijd in eigen beheer.

Het aanleggen van een tracé met kabels en leidingen kan op verschillende manieren. Wanneer horizontaal gestuurd boren niet haalbaar of ongewenst is, kan de keuze vallen op het graven van sleuven. Ook dit kan Niks Infra voor u uitvoeren.

Ook voeren wij in bepaalde situaties raketboringen uit bij het aanleggen van kabels en leidingen. De raketvorm van de boorkop verdringt de grond in het boorgat. Door middel van perslucht wordt de raket samen met de aan te brengen leiding onder een te passeren obstakel doorgeleid. Een andere optie is een staalpersing, waarbij de raket achter de aan te brengen stalen mantelbuis wordt bevestigd, zodat deze door middel van perslucht onder een obstakel door wordt geslagen.

Zo bereiden wij het aanleggen van kabels en leidingen voor

wij inventariseren uw aanvraag voor het aanleggen van kabels en leidingen. We onderzoeken onder meer de samenstelling van de bodem, de bestaande infrastructuur en het tijdsbestek

u ontvangt een heldere offerte waarin we concurrerende tarieven hanteren

wij bereiden het project efficiënt, planmatig en inzichtelijk voor

contacten met de netbeheerders en een klicmelding bij de lokale of regionale overheid nemen wij voor onze rekening

wij plaatsen de juiste machines op de juiste locaties, houden altijd rekening met de omgeving en zorgen voor een veilige en correcte doorstroming van verkeer

na afloop van het project verwerken wij de revisie

Vanzelfsprekend houden wij bij het aanleggen van kabels en leidingen vast aan de beleidsregels waarbinnen gemeentelijke of provinciale vergunningen zijn afgegeven.

Gespecialiseerd in het aanleggen en blazen van glasvezelnetwerken

Een van onze specialisaties is het aanleggen van glasvezelnetwerken. Daarbij is het gebruikelijk om buizen aan te leggen in diameters van 5mm tot 50mm. Niks Infra kan in deze buizen glasvezel aanbrengen door middel van blazen. Met behulp van een compressor wordt druk op de buis gezet. De kabel wordt in de buis gevoerd met speciale inblaasapparatuur. De luchtstroom in de buis vermindert de weerstand bij het invoeren en hierdoor kan er kabel in de buis worden aangebracht. Afhankelijk van de ligging en diameter van de buis en de kabel kan dit over honderden meters tot enkele kilometers.

We doen natuurlijk veel meer dan het aanleggen van kabels en leidingen. Niks Infra ontzorgt u ook in horizontaal gestuurd boren (HDD), engineering en digitaal inmeten of specifieke graafwerkzaamheden.

Lees meer over
Back To Top