Skip to content

CKB gecertificeerd

De CKB- regeling beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabel- en buizenlegbranche door door eisen te stellen aan het KAM- beheerssysteem (Kwaliteit, Arbo, Milieu) van de CKB- gecertificeerde organisatie.

Niks Infra toont hiermee aan dat we voor de gecertificeerde processen:

  • beschikken over medewerkers met voldoende kennis en ervaring;
  • beschikken over het juiste materieel;
  • het eindresultaat voldoende kunnen borgen;
  • de werkzaamheden uitvoeren op een technisch deugdelijke wijze, waarbij veiligheid, gezondheid en milieu voldoende in acht wordt genomen.

CO2 prestatieladder niveau 3

Niks Infra is gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder. Daarmee borgen we dat we continu verbeteren in het terugdringen van onze CO2 uitstoot.

Voor meer informatie, CO2-PRESTATIELADDER

We hebben ons aangesloten bij het platvorm De Duurzame Leverancier, waarbij we actief deelnemen aan bijeenkomsten, samen met andere partijen binnen de sector. De Duurzame Leverancier
is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Opdrachtgevers en
leveranciers worden gezamenlijk uitgedaagd hun visie op duurzaamheid te delen en samen de keten te versterken in klankbordbijeenkomsten en keteninitiatieven .

Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers.

ISO9001 certificering

Niks Infra beschikt over ISO9001 certificering.

De ISO 9001-norm is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De ISO 9001-norm maakt onderdeel uit van een hele reeks ISO-normen, die vaak gericht zijn op een specifiek product. De ISO 9001-norm is daarentegen gericht op een algemeen managementsysteem. Dit betekent dat de inhoud van het kwaliteitssysteem op hoofdlijnen wordt voorgeschreven, maar dat de norm niet tot in detail voorschrijft hoe dit managementsysteem binnen iedere organisatie vorm moet krijgen. De ISO 9001-norm stelt op hoofdlijnen dat de organisatie in staat moet zijn om te voldoen aan de eisen van de klant, dat op het product of de dienstverlening van toepassing zijnde wet- en regelgeving moet worden toegepast en dat de eisen die de organisatie aan zichzelf stelt moeten worden nageleefd.

VCA gecertificeerd

Niks Infra is VCA gecertificeerd.

Dit betekend in hoofdlijnen, dat we beschikken over een managementsysteem waarmee de veiligheid op de werkvloer wordt bevorderd. VCA is niet wettelijk verplicht, maar vaak stellen de overheid en opdrachtgevers het VCA certificaat wel als voorwaarde bij de aanbesteding. Hierdoor weet de opdrachtgever zeker dat de ingehuurde bedrijven werken volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures, en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

Back To Top